BE-1.jpg

地 址:桃園市復興路112號3F-2

 

電 話:03-3477133

營 業 時 間

週一 ~ 五 : 11:00 - 21:00

          六 : 10:00 - 20:00

          日 : 公休

B13-1.jpg

地 址:桃園市大興西路二段29號2F

 

電 話:03-3020035

營 業 時 間

週一 ~ 五 : 11:00 - 21:00

          六 : 10:00 - 20:00

          日 : 公休

B23-1.jpg

地 址:桃園市大興里大業路一段330號

 

電 話:03-3583309

營 業 時 間

週一 ~ 六 : 10:00 - 20:00

          日 : 公休

  *每週二營業時間請電洽分館*

IMG_9167.jpg

中壢館

地址:桃園市中壢區中正路82號3F

 

電話:03-4227389

營業時間

週一 ~ 五 : 11:00 - 21:00

          六 : 10:00 - 20:00

          日 : 公休